Privacybeleid

Huidig privacybeleid is opgesteld in overeenstemming met de GDPR-wetgeving of Verordening 2016/679 van het Europees Parlement.

Deze privacyverklaring wordt toegepast op alle gegevens die verzameld worden tijdens het verlenen van diensten of bij de aankoop van online cursussen.

Persoonlijke gegevensverzameling

Er kan op verschillende manieren gegevens verzameld worden via de website, nieuwsbrieven of de cursussen. Alle informatie die wordt verzameld, werd vrijwillig vrijgegeven door de bezoeker/cliënt. Deze wordt enkel gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst tussen Praktijk An Jansen en de cliënt, hetzij diensten, hetzij nieuwsbrieven, hetzij cursussen.

Bewaring

De gegevens worden bewaard volgens naleving van de GDPR-wetgeving.

Rechten

De cliënt kan ten alle tijden zijn persoonsgegevens opvragen, corrigeren, laten wissen of bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens.

Gegevens delen

De persoonlijke gegevens zullen nooit door Praktijk An Jansen gedeeld worden met derden, tenzij dit noodzakelijk is in geval van optimalisatie of het verlenen van specifieke diensten. Indien dit gebeurt, dienen de destreffende derden zich aan deze Privacyverklaring te houden.

Praktijk An Jansen zal nooit gegevens verkopen, ruilen of verhuren aan anderen.

Indien de website of cursus links bevat naar andere websites, dan gelden de privacy maatregelen van de desbetreffende site en kan Praktijk An Jansen hier niet voor aansprakelijk gesteld worden.

Aanpassingen

Praktijk An Jansen kan deze Privacyverklaring updaten en aanpassen zonder kennisgeving. Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt om aanpassingen aan de privacyverklaring op te volgen.

Aanvaarding

Door deel te nemen aan de cursus of gebruik te maken van de diensten van Praktijk An Jansen, gaat de cliënt akkoord met de privacyverklaring. Indien de cliënt niet akkoord is, wordt veronderstelt dat de cliënt niet deelneemt aan de cursus of weigert gebruik te maken van een dienst door Praktijk An Jansen aangeboden.